Våre Veger og veier24.no er lagt ned

Rett før årsskiftet 2023/24 ble det klart at utgivelse av Våre Veger ikke lenger er økonomisk bærekraftig. Styret i NVTF  har jobbet intenst med å finne løsninger for NVTFs medlemmer, slik at Teknisk Ukeblad sin satsing på samferdselssaker blir en tilfredsstillende erstatning. Les videre…


OsloMet: Masterprogram i smart mobilitet og urban analyse

Høsten 2021 varslet OsloMet at de setter opp et nytt masterprogram i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.  NVTF Østlandet har planlagt et fagmøte med de som fyller programmet med innhold, og vi får innblikk i hva studentene kan vente seg.

Les videre…


Opptak #1 – elektrifisering av kollektivtransport

NVTF og Tekna har fått mange positive tilbakemeldinger etter det første fagmøtet i serien om elektrifisering av kollektivtransport. Opptaket er tilgjengelig på web for de som vil se og høre en gang til, eller ikke hadde anledning til å følge direktesendingen. Les videre…


Automatisk håndheving av regler = overvåking?

Må det være likhetstegn mellom overvåking og automatiske systemer som kan bidra til effektiv håndheving av regler? Det er mange hensyn å ta når man skal ta i bruk kontroll som virkemiddel for å håndheve regler. Les videre…


Samferdsel reloaded – strømmet fagmøte den 26. april

Hvordan forbereder offentlige og private aktører seg til å ta i bruk ny teknologi og oppnå praktisk anvendelse av innovative løsninger? RUTER, Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen har dannet et felles mobilitetsprosjekt (STOR) som fremmer samarbeid og gode mobilitetsløsninger på tvers av ansvarsområder. Kom og hør om dette og flere spennende tiltak. Les videre…


Fagmøte 15. mars: Ny T-banetunnel gjennom Oslo

Mye graving – er det verdt det?
NVTF Østlandet gir deg en oppdatering av planarbeidet og du får kjennskap til hva som kreves for å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

Les videre…


Bilfritt byliv – fra teori til praksis

Oslo sentrum skal bli (nesten) bilfritt med raske skritt fram mot 2019. Hva betyr dette for nyttetrafikken og kjøremønsteret?
NVTF Østlandet inviterte til fagmøte den 24. oktober.   Les videre…


En ny tid for sykkelen?

Sykkel er i vinden. Aldri før har politikerne i Oslo satset så mye på å tilrettelegge for sykkel. Parallelt med tilrettelegging skjer det en voldsom utvikling innen sykkeltjenester og -teknologi. Utvidelsen av bysykkelordningen i Oslo ble en så stor suksess at det ble vanskelig å oppdrive ledige bysykler. Les videre…


Light rail and the urban space – Bybanen, Bryggen and Torget

«Å la Bybanen gå over Bryggen blir som å slippe elefanten inn i porselensbutikken!». Dette er bare ett av utsagnene i forbindelse med utviklingen av Bybanen i Bergen. Det er både politiske og faglige meninger om hvordan Bybanen ytterligere skal forbedre kollektivtransporten i Bergen. Stephan Besier er i Bergen og vi har invitert han til å holde foredrag den 8. juni. Les videre…


Superanledning for deg som er interessert i fagområdet trafikkavvikling

NTNU og Statens vegvesen får besøk av en anerkjent fagmann fra Australia (John Gaffney), og i den forbindelse arrangerer vi et fagseminar i Oslo innen temaet «Managed motorways» torsdag 08.06.2017. Seminaret er gratis og åpent for alle. Du er velkommen til å delta på hele eller deler av seminaret, men du må melde deg på for å delta.

Les videre…


Tids- og miljødifferensierte bomtakster i Oslo

I Oslopakke 3 er det avtalt å innføre tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling for å nå transport- og miljømål. NVTF Østlandet hadde komponert et program til fagmøte den 25. april for å få kunnskap om effekter av det nye takstsystemet. Hvordan er systemet bygget opp og vil det ha virkning på trafikken og byluften?

Les videre…


Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer.
Terje Rognlien, leder for sekretariatet i Oslopakke 3 og Anders L Solheim, seksjonsleder Hovinbyen innledet til debatt. Les videre…


Studiestipend våren 2017 – både NVTF og NVF

NVTF er medlem i Nordisk vegforum (NVF) som nylig kunngjorde informasjon om studiestipend med søknadsfrist 1. april. NVTF har også sin egen ordning med støtte til studentoppgaver. Vi har valgt å sette søknadsfrist nært NVF sin slik at studenter kan vurdere å søke begge steder med tilnærmet samme søknad. Les videre…