NVTF Midt-Norge

NVTF Midt-Norge arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsaklig i Trondheimsområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsuveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Midt Norge og dens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Midt-Norge har samarbeid med Tekna Trondheim.

NB! Vi minner om: Adresseendring
Ved endring av arbeidssted, privatadresse og e-post-adresse  – meld fra til NVTF sekreteriatet på e-post: nvtf@tekna.no og gjerne med kopi til leder for styret i vår avdeling i NVTF.

– Og husk at vi alltid ønsker oss innspill til faglig virksomhet.

Vi oppfordrer alle til å skrive til oss (send e-post) – kom gjerne med forslag til program for møtene eller andre aktiviteter og generell ris/ros.

Styret i NVTF Midt-Norge:

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Leder Knut Forsmark
Trøndelag fylke
knufor@trondelagfylke.no
Nestleder Sara Horseide Fjellvær
Cowi avd Trondheim
997 89 319 shfj@cowi.com
Styremedlem Kasserer Szuszanna Olofsson
Statens vegvesen
zsuzsanna.olofsson@vegvesen.no
Styremedlem Praktisk ansv Ingvild Hestenes
Rambøll
ingvild.hestenes@ramboll.no
Styremedlem Programansv
Varamedlem Annonseansv