NVTF Midt-Norge

NVTF Midt-Norge arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsaklig i Trondheimsområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsuveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Midt Norge og dens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Midt-Norge har samarbeid med Tekna Trondheim.

NB! Vi minner om: Adresseendring
Ved endring av arbeidssted, privatadresse og e-post-adresse  – meld fra til NVTF sekreteriatet på e-post: nvtf@tekna.no og gjerne med kopi til leder for styret i vår avdeling i NVTF.

– Og husk at vi alltid ønsker oss innspill til faglig virksomhet.

Vi oppfordrer alle til å skrive til oss (send e-post) – kom gjerne med forslag til program for møtene eller andre aktiviteter og generell ris/ros.

Styret i NVTF Midt-Norge:

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Leder Elin Øvren
Trondheim kommune
952 87 292 elin.ovren@trondheim.kommune.no
Nestleder Raymond Pritchard
NTNU
403 36 364 raymond.pritchard@ntnu.no
Styremedlem Kasserer May-Berit Eidsaune
COWI AS
971 41 533 mbei@cowi.no
Styremedlem Praktisk ansv Ali Taheri
Statens vegvesen
936 28 849 ali.taheri@vegvesen.no
Styremedlem Programansv Katja-Pauliina Rekilä
Statens vegvesen
483 42 324 katja.rekila@vegvesen.no
Varamedlem Annonseansv Joachim Salomonsen
Asplan Viak
404 75 693 joachim.salomonsen@asplanviak.no