NVTF Midt-Norge

NVTF Midt-Norge arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsaklig i Trondheimsområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsuveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Midt Norge og dens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Midt-Norge har samarbeid med Tekna Trondheim.

NB! Vi minner om:
Adresseendring
Ved endring av arbeidssted, privatadresse og e-post-adresse  – meld fra til NVTF sekreteriatet på e-post: nvtf@tekna.no og gjerne med kopi til  leder for styret i vår avdeling i NVTF.

– Og husk at vi alltid ønsker oss innspill til faglig virksomhet

Vi oppfordrer alle til å skrive til oss (send e-post) – kom gjerne med forslag til program for møtene eller andre aktiviteter og generell ris/ros.

Funksjon


Navn/arbeidssted


Tlf


Epost


Leder Elin Øvren
Trondheim Kommune
952 87 292 elin.ovren@trondheim.kommune.no
Nestleder Erlend H. Aakre
SINTEF
932 48 754 erlend.aakre@sintef.no
Styremedlem
Kasserer
May-Berit Eidsaune
COWI AS
971 41 533 mbei@cowi.no
Styremedlem
Praktisk ansv
Beate Gamst Sjåland
Statens vegvesen
480 18 173 beate.gamst.sjaland@vegvesen.no
Styremedlem
Programansv
Marianne Knapskog
NTNU
481 91 114 marianne.knapskog@ntnu.no
Styremedlem
Annonseansv
Andreas Tessem
Statens vegvesen
930 25 271 andreas.tessem@vegvesen.no