Studiestipend

NVTF støtter opp under aktivt rekrutteringsarbeid til vei- og trafikkfagene. Studenter tilknyttet slike studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. NVTF gir økonomisk støtte til studierelaterte aktiviteter som bygger opp om foreningens mål og virke.

Studenter under utdanning på masternivå eller høyere kan søke om stipend.

Du må være medlem i NVTF for å søke på stipend. Studenter får gratis medlemskap. Bli medlem.

Stipendordningen legger spesiell vekt på at tema/oppgaven er:

  • Framtidsrettet
  • Kreativ
  • Har nytteverdi i bransjen

For tiden budsjetterer NVTF med ca. 30 000 kr, á maks 3 stipender på inntil  10 000 NOK.

Søknad om stipend behandles etter retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte. Søknad sendes NVTFs sekretariat: nvtf@tekna.no

Søknader behandles av styret i NVTF til faste datoer – se retningslinjene.