NVTF Østlandet

NVTF Østlandet arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsaklig i Osloområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsuveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Østlandet og avdelingens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Østlandet har samarbeid med Tekna Oslo. Alle informerer om hverandres fagmøter via utsendinger i respektive foreninger/grupper.

Styret i NVTF Østlandet:

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Leder Oddrun Helen Hagen
Transportøkonomisk institutt
916 16 118 [email protected]
Styremedlem Fredrik Dale Refling
Statens vegvesen
408 04 396 [email protected]
Styremedlem Guro Berge
Transportøkonomisk Institutt
416 38 277 [email protected]
Styremedlem Oddbjørn Strøm
ViaNova
Styremedlem Kajsa Wiull-Gundersen
Ruter
Styremedlem Anine Hartmann
Asplan Viak
454 01 285
Styremedlem Snorre Vaagland
Oslo kommune, BYM
[email protected]