NVTF Østlandet

NVTF Østlandet arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsaklig i Osloområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsuveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Østlandet og dens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Østlandet har samarbeid med Tekna Oslo og Polyteknisk forening. Alle informerer om hverandres fagmøter via utsendinger i respektive foreninger/grupper.

Styret i NVTF Østlandet:

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Leder Chi Kwan Kwong
Transportøkonomisk institutt
930 48 301 ckk@toi.no
Styremedlem Mari Svolsbru
Oslo kommune, BYM
414 40 717 mari.svolsbru@bym.oslo.kommune.no
Styremedlem Guro Berge
Statens vegvesen
416 38 277 guro.berge@vegvesen.no
Styremedlem Kaisa Froyn
Statens vegvesen
900 75 052 kaisa.froyn@vegvesen.no
Styremedlem Sara Polle
Sweco Norge AS
958 41 312 sara.polle@sweco.no
Styremedlem Hans-Jörg Schneidt
ViaNova Plan og trafikk AS
975 70 725 hjs@vianova.no