Innmelding NVTF

Kontingentsatser for 2022:

Personlig medlem: Kr 320,- (inkl abonnement på Våre Veger)

Studentmedlem: Kr 0,- (inkl abonnement på Våre Veger)

Bedrifter:

 • Bedrifter med færre enn 30 ansatte:  kr 1.500,- pr. år
 • Bedrifter med 31 – 100 ansatte:             kr 2.500,- pr. år
 • Bedrifter med fler enn 100 ansatte:    kr 3.500,- pr. år

 

  Type medlemskap (obligatorisk)


  Personalia

  For/mellomnavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Fødselsdato

  E-post (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnr (obligatorisk)

  Poststed (obligatorisk)

  Mobil (obligatorisk)

  Telefon

  Utdanningsinstitusjon (gjelder studentmedlem)

  Arbeidssted

  Kontaktperson

  Navn på arbeidssted

  Avdeling

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Land

  Kommentar