Innmelding NVTF

Kontingentsatser for 2018:

Personlig medlem: Kr 300,- (inkl abonnement på Våre Veger)

Studentmedlem: Kr 0,- (inkl abonnement på Våre Veger)

Bedrifter:

  • Bedrifter med færre enn 30 ansatte:  kr 1.500,- pr. år
  • Bedrifter med 31 – 100 ansatte:             kr 2.500,- pr. år
  • Bedrifter med fler enn 100 ansatte:    kr 3.500,- pr. år

 

Type medlemskap (obligatorisk)

Personalia

For/mellomnavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Telefon

Utdanningsinstitusjon (gjelder studentmedlem)

Arbeidssted

Kontaktperson

Navn på arbeidssted

Avdeling

Adresse

Postnummer

Poststed

Land

Kommentar