Innmelding NVTF

Kontingentsatser for 2024:

Personlig medlem: Kr 350,-

Studentmedlem: Kr 0,-

Bedrifter:

  • Bedrifter med færre enn 30 ansatte:  kr 1.500,- pr. år
  • Bedrifter med 31 – 100 ansatte:             kr 2.500,- pr. år
  • Bedrifter med fler enn 100 ansatte:    kr 3.500,- pr. år

Personlig medlemskap

Bedriftsmedlemskap