NVTF er en selvstendig og ideell faglig forening innen veg, trafikk og transport som

  • samler fagmiljøet
  • skaper debatt og belyser interessante tema innen faget
  • bedrer forståelsen mellom fagfolk på tvers av yrkesgrupper
  • representerer Tekna i veg- og trafikkfaglige spørsmål

Foreningen består av et hovedstyre og lokale avdelinger på Østlandet, i Hordaland og Midt-Norge. Foreningen er tilknyttet Tekna, men er åpen for alle med faglige interesser innen veg og trafikk. NVTF er også medlem i Nordisk vegteknisk forbund (NVF).

Aktiviteter

Hovedstyret leder og koordinerer foreningens samlede virksomhet, og oppnevner komité-medlemmer til styrer og råd som angår faget. Hovedstyret arrangerer også årsmøte med faglig og sosialt innhold, seminarer og møter. Gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.

Aktivitetene foregår i hovedsak i lokalavdelingene. Her blir det arrangert fagmøter, seminarer, kurs og ekskursjoner lokalt. Som medlem kan du være med å påvirke tema og aktiviteter innenfor ditt fagområde.

GDPR

Norsk veg- og trafikkfaglig forening har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk veg- og trafikkfaglig forening omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.