Styret og sekretariatet

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Styreleder Helge Jensen 453 71 990 heljense@outlook.com
Nestleder Liv Nordbye
Stortinget Adm
950 54 673 liv.nordbye@stortinget.no
Styremedlem Thomas Potter
Norconsult AS
957 47 275 thomas.potter@norconsult.com
Styremedlem Lars Ole Ødegaard
Rambøll
905 82 393 lars.ole.odegaard@ramboll.no
Styremedlem Tanja Loftsgarden
Statens vegvesen
906 45 904 tanja.loftsgarden@vegvesen.no
Styresekretær Øystein Olsen
Tekna
906 05 137 oystein.olsen@tekna.no