Styret og sekretariatet

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Styreleder Helge Jensen
Oslo kommune, BYM
977 21 942 helge.jensen@bym.oslo.kommune.no
Styremedlem Lars Ole Ødegaard
Rambøll Norge AS
905 82 393 lars.ole.odegaard@ramboll.no
Styremedlem Thomas Potter
Norconsult AS
957 47 275 thomas.potter@norconsult.com
Styremedlem Liv Nordbye
Statens vegvesen
950 54 673 livnor@vegvesen.no
Styremedlem Tanja Loftsgarden
Statens vegvesen
906 45 904 tanja.loftsgarden@vegvesen.no
Styresekretær Øystein Olsen
Tekna
906 05 137 oystein.olsen@tekna.no