Styret og sekretariatet

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Styreleder Liv Nordbye
Stortinget Adm
950 54 673 liv.nordbye@gmail.com
Styremedlem Hans-Jörg Schneidt
Viaova
975 70 725 hjs@vianova.no
Styremedlem Thomas Potter
Norconsult
957 47 275 thomas.potter@norconsult.com
Styremedlem Lars Ole Ødegaard
Rambøll
905 82 393 lars.ole.odegaard@ramboll.no
Styremedlem Elin Øvren
Trondheim kommune
952 81 292 elin.ovren@trondheim.kommune.no
Varamedlem  Helge Jensen 453 71 990 heljense@outlook.com
Styresekretær Øystein Olsen
Tekna
906 05 137 oystein.olsen@tekna.no