Styret og sekretariatet

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Styreleder Liv Nordbye
Stortinget Adm
950 54 673 [email protected]
Styremedlem Hans-Jörg Schneidt
Viaova
975 70 725 [email protected]
Styremedlem Thomas Potter
Norconsult
957 47 275 [email protected]
Styremedlem Lars Ole Ødegaard
Rambøll
905 82 393 [email protected]
Styremedlem Elin Øvren
Trondheim kommune
952 81 292 [email protected]
Varamedlem  Helge Jensen 453 71 990 [email protected]
Styresekretær Øystein Olsen
Tekna
906 05 137 [email protected]