NVTF Vestland

NVTF Vestland arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsakelig i Bergensområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsutveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Vestland og dens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Vestland har samarbeid med Tekna Bergen. Begge informerer om hverandres fagmøter via utsendinger i respektive foreninger/grupper.

Styret i NVTF Vestland:

Funksjon Navn/arbeidssted Tlf E-post
Leder Thomas Potter
Norconsult AS
957 47 275 [email protected]
Kasserer Jan Magne Sviland
Multiconsult ASA
915 25 943 [email protected]
Sekretær Jimmy Schmincke
Bybanen AS
997 10 652 [email protected]
Styremedlem Svein Steine
Bergen kommune, plan og geodata
412 95 630 [email protected]
Styremedlem Svein Lysø
SVV Region vest
916 97 108 [email protected]
Varamedlem Terje Faanes
Norconsult AS
951 52 257 [email protected]