NVTF Hordaland

NVTF Hordaland arrangerer fagmøter og seminarer – hovedsaklig i Bergensområdet.

Lokalavdelingene i NVTF står for den viktigste aktiviteten i foreningen idet de legger til rette for faglige møteplasser. I fagmøtene presenteres faglige prosjekter og nyheter. Muligheter for oppdatering og erfaringsuveksling er viktige poenger for de lokale gruppene.

Nærmere informasjon om NVTF Hordaland og dens faglige program skal fremgå av nettsidene til NVTF. Ytterligere informasjon får du ved henvendelse til avdelingsstyret.

NVTF Hordalnd har samarbeid med Tekna Bergen. Begge informerer om hverandres fagmøter via utsendinger i respektive foreninger/grupper.

Funksjon Navn/epost Telefon
Styreleder Thomas Potter
Norconsult
thomas.potter@norconsult.com
957 47 275
Kasserer Jan Magne Sviland
Multiconsult
jan.magne.sviland@multiconsult.no
 
Sekretær Jimmy Schmincke
Bybanen
jimmy.schmincke@bybanen.no
 
Styremedlem Svein Steine
Bergen kommune, Plan og geodata
svein.steine@kvamnet.no
 
Styremedlem Svein Lysø
SVV Region vest
svein.lyso@vegvesen.no
 
Varamedlem Terje Faanes
Norconsult
terje.faanes@norconsult.no