Lysaker kollektivknutepunkt – fra trafikkmaskin til levende by?

Rundt 50 fag-interesserte ville ha førstehåndskunnskap om utvidelsen av jernbanen til 4 spor fra Lysaker til Oslo S og bygging av Fornebubanen (T-bane). Ikke minst var de nysgjerrige på om Lysaker kan utvikles helhetlig «fra trafikkmaskin til levende by». 

Les mer »

Bilfritt byliv – fra teori til praksis

Oslo sentrum skal bli (nesten) bilfritt med raske skritt fram mot 2019. Hva betyr dette for nyttetrafikken og kjøremønsteret? NVTF Østlandet inviterte til fagmøte den 24. oktober.  

Les mer »

Innfartsparkering – riktig virkemiddel for nullvekstmålet?

Byene vokser og arealet rundt knutepunktene er attraktive med tanke på fortetting. Hvilken rolle spiller innfartsparkering for mobiliteten i de hurtigvoksende byområdene rundt knutepunktene?

Les mer »

En ny tid for sykkelen?

Sykkel er i vinden. Aldri før har politikerne i Oslo satset så mye på å tilrettelegge for sykkel. Parallelt med tilrettelegging skjer det en voldsom utvikling innen sykkeltjenester og -teknologi. Utvidelsen av bysykkelordningen i Oslo ble en så stor suksess at det ble vanskelig å oppdrive ledige bysykler.

Les mer »

Light rail and the urban space – Bybanen, Bryggen and Torget

«Å la Bybanen gå over Bryggen blir som å slippe elefanten inn i porselensbutikken!». Dette er bare ett av utsagnene i forbindelse med utviklingen av Bybanen i Bergen. Det er både politiske og faglige meninger om hvordan Bybanen ytterligere skal forbedre kollektivtransporten i Bergen. Stephan Besier er i Bergen og vi har invitert han til å […]

Les mer »

Superanledning for deg som er interessert i fagområdet trafikkavvikling

NTNU og Statens vegvesen får besøk av en anerkjent fagmann fra Australia (John Gaffney), og i den forbindelse arrangerer vi et fagseminar i Oslo innen temaet «Managed motorways» torsdag 08.06.2017. Seminaret er gratis og åpent for alle. Du er velkommen til å delta på hele eller deler av seminaret, men du må melde deg på for å […]

Les mer »

Tids- og miljødifferensierte bomtakster i Oslo

I Oslopakke 3 er det avtalt å innføre tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling for å nå transport- og miljømål. NVTF Østlandet hadde komponert et program til fagmøte den 25. april for å få kunnskap om effekter av det nye takstsystemet. Hvordan er systemet bygget opp og vil det ha virkning på trafikken og byluften?

Les mer »

Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer. Terje Rognlien, leder for sekretariatet i Oslopakke 3 og Anders L Solheim, seksjonsleder Hovinbyen innledet til debatt.

Les mer »

Heldags ITS-seminar i Trondheim 9. mars

NTNU Trafikkteknisk senter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet arrangerte heldags ITS-seminar torsdag 9. mars. NVTFs medlemmer var invitert til å delta. 

Les mer »

Studiestipend våren 2017 – både NVTF og NVF

NVTF er medlem i Nordisk vegforum (NVF) som nylig kunngjorde informasjon om studiestipend med søknadsfrist 1. april. NVTF har også sin egen ordning med støtte til studentoppgaver. Vi har valgt å sette søknadsfrist nært NVF sin slik at studenter kan vurdere å søke begge steder med tilnærmet samme søknad.

Les mer »

Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 17. november med utgangspunkt i at det er mange målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by. Dette var det siste fagmøtet i serien med tunnel som tema.

Les mer »

Veien til fossilfri transport – hvilke praktiske tilpasninger kreves?

Omleggingen til utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon. Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp, RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og Asko er av de store varedistributørene som har strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon.

Les mer »

Delingsøkonomi – hvordan kan det påvirke våre reisevaner og kutte utslipp?

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten. Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring. Det har imidlertid vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil […]

Les mer »