Medlemskap

Velkommen som medlem i NVTF

Foreningens formål er å:

  • samle fagmiljøet innen veg, trafikk og transport i Norge
  • fremme veg-, trafikk- og transportfaglige synspunkter gjennom fagmøter og andre arrangementer som f.eks. Vegdagene, temadager, seminarer og konferanser
  • fremme samarbeidet blant fagfolk og arbeide for bedre tverrfaglig kontakt og samarbeid med andre yrkesgrupper
  • styrke medlemmenes faglige kvalifikasjoner, bidra til forbedring av utdannelsen innen fagområdet og arbeide for å fremme forskning og utvikling innen veg, trafikk og transport
  • representerer veg-, trafikk- og transportfaglig sakkyndighet overfor Tekna

Organisasjon
NVTF, tilknyttet Tekna, er en selvstendig og ideell faglig forening som består av hovedstyre og lokale avdelinger. Lokalavdelingene tar initiativ til og gjennomfører de fleste møter og aktiviteter ute blant medlemmene.

Aktiviteter
Hovedstyret arrangerer et årsmøte med faglig og sosialt innhold kombinert med generalforsamlingen. Hovedstyret støtter lokalavdelingenes aktivitet og arrangerer fagseminar og andre typer aktiviteter som kan sette aktuelle temaer på dagsorden, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Hovedstyret oppnevner komitémedlemmer til styrer og råd der NVTF er representert.

Fagtidsskrift
VÅRE VEGER har vært foreningens fagtidsskrift. TU Media måtte ved ved årsskiftet 2023/24 innstille utgivelsen av tidsskriftet av økonomiske årsaker. Styret i NVTF jobber med å klarlegge hvordan NVTF-medlemmene får nytte av den forsterkede innsatsen Tekniske Ukeblad har på samferdselsområdet.

Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten hvert år. Kontingent for 2024 er:

  • ordinære medlemmer kr 350,-
  • studentmedlemmer kr 0,-

Hvem kan bli medlem?
Alle som er engasjert i aktivitet innen veg-, trafikk- og transportsektoren (trafikkselskap, entreprenører, konsulenter, leverandører, kommuner, osv).

Innmelding i NVTF

Du kan melde deg inn via dette skjemaet >> eller sende en e-post til: [email protected]