OsloMet: Masterprogram i smart mobilitet og urban analyse

Høsten 2021 varslet OsloMet at de setter opp et nytt masterprogram i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.  NVTF Østlandet har planlagt et fagmøte med de som fyller programmet med innhold, og vi får innblikk i hva studentene kan vente seg.

Programmet starter høsten 2022 og detaljplanlegging av innholdet er i sluttspurt nå.

– Nasjonal transportplan vil modernisere infrastruktur og utvikle tryggere, mer effektive og grønnere transportløsninger, og byggebransjen og myndighetene understreker behovet for planleggingskompetanse, sier professor John Östh ved Institutt for bygg- og energiteknikk.
– Det er også avgjørende for det grønne skiftet å ta i bruk ny teknologi.

OsloMet utdyper i sin pressemelding fra november ’21 hva de legger i smart mobilitet og  urban analyse. Ikke minst er de tydelige på behovet for bærekraft som gjennomgripende premiss og at ingeniøroppgaver må løses i et tverrfaglig perspektiv.

Vi i NVTF Østlandet er nysgjerrige på det nye tilbudet og har invitert oss selv til OsloMet for å høre mer om det, forteller Anders Hartmann som er styremedlem i NVTF Ø.  Vi treffer tre av de som akkurat nå planlegger detaljene for studieprogrammet.
– de forteller om hva de ser på som avgjørende kunnskap for studenter som skal jobbe med mobilitet og smarte byer i fremtiden, og hvilken faglige inspirasjon de har med seg inn i det nyopprettede fagmiljøet.

Vi serverer enkel mat før møtet, og det blir mulighet for å samles for fagprat og noe å drikke i etterkant.

Lenke til påmelding er blir tilgjengelig her straks ny dato for fagmøtet er klar >>

Du kan lese mer om hva OsloMet skriver på sine nettsider om ny master i smart mobilitet og urban analyse.