NVTF mer landsdekkende med digitale fagmøter

Hovedstyret i NVTF samarbeider med de lokale avdelingene om å finne en god form og videreutvikle det digitale tilbudet. Samtidig gleder vi oss til å kunne møtes igjen fysisk.

«Treffes til gode faglige samtaler, til ekskursjoner og til debatt. Vi ser at det blir viktig å ta vare på det beste fra den krevende koronatiden, og samtidig ta godt vare på den viktige sosiale funksjonen som møteplassene våre har» sier styreleder Helge Jensen.

Helge understreker at NVTF i all sin tid har vært basert på regionale avdelinger med lokale møtetema med gode innledere og diskusjoner. Tema er faglige, men ofte med et samfunnsaspekt og av politisk interesse. Vi har tre lokale avdelinger: Trondheim/Trøndelag, Bergen/Vestland og Oslo/Østlandet, og som er organisert gjennom egne styrer. Det er jo her hovedaktivitetene i NVTF befinner seg, og med støtte fra sekretariatet i Tekna. Det er stort sett byene som er drivende, men det hender også at tema er av en større geografisk interesse, f. eks. når vi trekker inn TØI, SINTEF, rådgivningsmiljøene og offentlige myndigheter. Miljøfeltet er også av nasjonal interesse, og har et bredt nedslagsfelt blant medlemmene.

I pandemitiden har vi sett at digitale møter, store og små, fungerer veldig bra. Det har vært strømming av fagmøter i før-pandemi, men det har nå blitt en dyd av nødvendighet for at foreningen skal ivareta opprettholde fagpåfyllingsbehovet med og for medlemmene. Sammen lager vi fagtilbudet vårt.

Vi ser også at temaene som blir tatt opp av avdelingene når ut bredere og nasjonalt – mer landsdekkende rett og slett. Det er mulig å følge med i sanntid, men det er også mulig å gå inn å spille av i ettertid. Et godt eksempel er Østlandets møte 11.mai om «Tid er penger». Dette samlet inn på 200 tilhørere, og det var mulig å legge inn kommentarer og spørsmål i sann tid. Disse digitale teknikkene blir bare bedre og bedre. Og vi som bruker av de knekker kodene for å delta – nær sagt uansett hvor vi måtte befinne oss.

NVTF Vestlandet startet i høst opp en landsomfattende møteserie om utviklingen innen utbredelse av Elbusser. Dette har nasjonal interesse og kan bidra som en pilot for lignende type møteserier. Det er relativt omfattende arbeid for å få dette til, men med engasjerte fagentusiaster, bistand fra Tekna og hovedstyret, så får vi det til.