Årsmøte NVTF Østlandet den 11. mai 2023

NVTF Østlandet avholder årsmøte for 2022 den 11. mai 2023.

NVTF Østlandet avholder årsmøte den 11. mai.

Dagsorden er:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder
  2. Årsmelding 2022
  3. Regnskap 2022
  4. Revisjonsberetning 2022
  5. Innmeldte saker
  6. Valg

Innkalling med saksunderlag blir tilgjengelig i denne nettsaken som oppdateres i god tid før møtet.

Saker kan sendes til leder Oddrun Helen Hagen eller til sekretariatet på nvtf@tekna.no.