Årsmøte NVTF Østlandet den 29. april 2024

NVTF Østlandet avholder årsmøte for 2023 den 29. april 2024.

Årsmøtet gjennomføres i Teknas lokaler i Dronning Mauds gt 15 kl 1700. Det blir også mulig å følge møtet digitalt.

Dagsorden er:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder
  2. Årsmelding 2023
  3. Regnskap 2023 og budsjett 2024
  4. Revisjonsberetning 2023 (legges frem i møte)
  5. Innmeldte saker
  6. Valg

Innkalling med saksunderlag tilgjengelig som vedlegg i denne nettsaken.

Påmelding sendes til leder Oddrun Helen Hagen (att: [email protected])  eller til sekretariatet på [email protected].