Årsmøte NVTF Østlandet den 13. desember 2022

NVTF Østlandet avholder utsatt årsmøte for 2022 for å få avsluttet 2021. Dermed ligger også alt til rette for å løfte blikket mot 2023 og planer for en revitalisering av den faglige aktiviteten.

NVTF Østlandet avholder digitalt årsmøte den 13. desember kl 1600-1700.

Dagsorden er:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder
  2. Årsmelding 2021
  3. Regnskap 2021
  4. Revisjonsberetning 2021
  5. Innmeldte saker (ingen)
  6. Valg

Innkalling med saksunderlag blir tilgjengelig i denne nettsaken som oppdateres i god tid før møtet.

Påmelding sendes til nvtf@tekna.no. Lenke til det digitale møtet (MS Teams) sendes ut dagen før årsmøtet.