Våre Veger og veier24.no er lagt ned

Rett før årsskiftet 2023/24 ble det klart at utgivelse av Våre Veger ikke lenger er økonomisk bærekraftig. Styret i NVTF  har jobbet intenst med å finne løsninger for NVTFs medlemmer, slik at Teknisk Ukeblad sin satsing på samferdselssaker blir en tilfredsstillende erstatning.

Styret vil informere generalforsamlingen om status og effektene av den inngåtte avtalen med TU Media. Den praktiske gjennomføringen av punktene i avtalen er blant de neste stegene som NVTF medlemmer vil merke. Det gjelder da at den enkelte får tilbud om å motta Teknisk ukeblad på papir ut 2024 og rabattert tilgang til de digitale EKSTRA-sakene. Teknisk ukeblad har startet utsendelse av rendyrkede nyhetsbrev med samferdselssaker. For NVTF sin del er det spennende å finne ut mer om dette tilbudet kan benyttes også til beste for NVTF.

Vi har samlet et par lenker fra saker der du kan lese mer om endringene.

TU.no styrker satsingen på samferdsel >>

Det har tatt litt tid i vinter å få på plass formaliteter slik at TUs satsing kommer NVTF medlemmer til nytte.

NVTF-leder Liv Nordby har på vegne av NVTF skrevet en takk til Våre Veger. Hun har historiske tanker om bladet som nesten rakk å bli 50 år, men også på nye muligheter for NVTF sine medlemmer.