Veien til fossilfri transport – hvilke praktiske tilpasninger kreves?

Omleggingen til utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon. Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp, RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og Asko er av de store varedistributørene som har strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon.

Tirsdag 11.10 ble det samlet 37 engasjerte deltagere i Ruters lokaler «Trafikanten».

Prosjektleder Pernille Aga i Ruter holdt et innlegg om Ruters høye ambisjoner om å bidra til å ta trafikkveksten med kollektiv transport og at denne transporten skal gå på mest mulig fornybar energi fra 2020.  Dette bygger på en gjennomgang av potensialet og en strategi som omfatter både teknologi, drivstoff og produksjon. Uansett løsning må det også kunne bidra til å oppfylle et mål om god kollektivløsning for alle.

Pernille Aga, Ruter

En omlegging av energisystem for kollektivtransport er en systemutfordring i alle ledd. Elbuss kan bli en løsning for bybussruter, men vil trolig forutsette hurtiglading ved endeholdeplasser. Tekniske forutsetninger for å kunne legge til rette for dette krever mye tilpasning for ladestolper med pantograf. Det er også en ambisjon om omlegging av båtlinjer med fossilfrie løsninger. Ulike løsninger på ulike ruter er avhengig av størrelse på båt, hastighet og reiselengde.

 

Direktør for transportdivisjonen i Asko Svein Solli holdt et innlegg om Asko-gruppens miljøsatsing mot mer utslippsfri varetransport. Asko er en stor matvareleverandør og transporterer over hele landet. De ønsker å teste ut bærekraftige og klimanøytrale løsninger og ønsker å være selvforsynt

Svein Solli, ASKO

med ren energi fornybart drivstoff innen 2020. Dette innebærer bla bygging av egne vindturbiner og utstrakt bruk av solcelleanlegg bla for egenproduksjon av hydrogen. Kjøretøyflåten er moderne bla med bruk av fornybart drivstoff (HVO), bioetanol. Nylig er det tatt i bruk en helelektrisk distribusjonsbil i Oslo med gode erfaringer i drift. Piotforsøket vil etter hvert bli utvidet til Bergen og Kristiansand. Asko er positive til bestemmelser som kan bidra til mer miljøvennlig varettransport i by som lavutslippssoner og køprising. Det er nødvendig å bruke både pisk og gulrot.

Bymiljøetaten måtte dessverre melde forfall, men noen hovedelementer fra kommunens strategi for ladeinfrastruktur for personbiler ble vist frem på bakgrunn av Bymiljøetatens egne foiler.

Gå til dokumentasjonssidene for å laste ned presentasjonene >>