Veien til fossilfri transport

NVTF Østlandet, Tekna Oslo og PF Samferdsel inviterte til fagmøte om fossilfri transport og rettet spesielt oppmerksomheten mot hvilke praktiske tilpasninger som kreves.

Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp. Omleggingen til en utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon..
– Hvilke utfordringer møter dette i praksis?
Salget av private el-biler har stagnert, mens hybridbilene er økende.
– Hvordan vil kommunen tilrettelegge for videre el-satsing?

RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og ASKO er en av de store varedistributørene med strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon.
– Hva er de største utfordringene for omlegging til en fossilfri kollektivtransport og varetransport?

Innledere:
Pernille Aga, RUTER AS
Svein Sollie, ASKO Norge AS
Sture Portvik, Oslo kommune Bymiljøetaten