Lysaker kollektivknutepunkt – fra trafikkmaskin til levende by?

Rundt 50 fag-interesserte ville ha førstehåndskunnskap om utvidelsen av jernbanen til 4 spor fra Lysaker til Oslo S og bygging av Fornebubanen (T-bane). Ikke minst var de nysgjerrige på om Lysaker kan utvikles helhetlig «fra trafikkmaskin til levende by». 

NVTF Østlandet inviterte til fagmøte den 14. november med utgangspunkt i planprogrammet for kollektivknutepunktet på Lysaker og reguleringsplanen med konsekvensutredning. Målsettingen er at Lysaker skal videreutvikles til å bli et enda større kollektivknutepunkt og på sikt avlaste Oslo S.

  • Kan det lykkes?
  • Hva er utfordringene fremover?
  • Hvilken fremdrift kan forventes?

Innleggene i fagmøtet ble holdt av:

  • Matilde Anker, Statens vegvesen
  • Nina Tveiten, Jernbanedirektoratet
  • Geir Wallin, Oslo Kommune, Fornebubanen

Etter innledningene var det god debatt rundt problemstillingene som ble spilt opp av foredragsholderne.

NVTF Østlandet var hovedarrangør og samarbeidet som vanlig med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Du kan laste ned presentasjonene fra fagmøtet her >>