Lysaker kollektivknutepunkt – fra trafikkmaskin til levende by

I tillegg til utvidelsen av jernbanen til 4 spor fra Lysaker til Oslo S og bygging av Fornebubanen (T-bane), skal Lysaker helhetlig utvikles «fra trafikkmaskin til levende by». NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 14. november.

Målsettingen er at Lysaker skal videreutvikles til å bli et enda større kollektivknutepunkt og på sikt avlaste Oslo S.

  • Kan det lykkes?
  • Hva er utfordringene fremover?
  • Hvilken fremdrift kan forventes?

Program:

Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by?
Matilde Anker (Statens vegvesen)

Tunneler gjennom Oslo, Traséutredning Oslo S – Lysaker
Nina Tveiten (Jernbanedirektoratet)

Fornebu T-bane og Lysaker kollektivknutepunkt
Geir Olav Wallin (Fornebubanen)

Diskusjon
v/møteleder

NVTF Østlandet samarbeidet som vanlig med PF Samferdsel og Tekna Oslo om fagmøtet.