Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer.
Terje Rognlien, leder for sekretariatet i Oslopakke 3 og Anders L Solheim, seksjonsleder Hovinbyen innledet til debatt.

Utgangspunktet for fagmøtet var at det er økende forventninger til at nye infrastrukturtiltak må samfinansieres med blant annet grunneierbidrag. Det er imidlertid ulik vilje og evne til å være med på et slikt spleiselag. Dette kan få følger for hva som kan planlegges og hvem som kan bidra.

Stikkord fra møtet og presentasjonene finner du her >>