Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

En kort oppsummering fra fagmøtet om Vegtiltak for byutvikling – Hvem betaler og hvem får nytten?

Etter et lengre opphold var vi denne gangen tilbake på Klubben på Håndverkeren. På forhånd var litt spente på valg av tema, men det så ut som vi traff denne gangen også. I alt var det 39 deltakere.

Først ute var Terje Rognlien fra Oslopakke 3 som fortalte om hvilken rolle avtalen  har for trafikkregulering og byutvikling i Osloregionen. Grunneierbidrag var et gjennomgangstema for innlegget og aktuelle prosjekter som Fornebubanen ble trukket fram der det ligger klare føringer for delfinansiering fra grunneiere. Hans klare budskap er at Oslopakke 3 nå har mer grunneierbidrag for å finansiere nye infrastrukturtiltak, noe som det vil bli mer av framover særlig der dette bidrar til byutvikling.

Anders L. Solheim fra Eiendom- og byfornyelsesetaten klargjorde Oslo kommunens rolle som grunneier, og hvordan man kan sikre grunneierbidrag gjennom bruk av ulike planinstrumenter og utbyggingsavtaler. Han pekte på at det er noen hindringer i dagens lovverk for å sikre forutsigbarhet og forholdsmessighet for grunneiere, men at grunneierbidrag kan gi bedre forhandlingsgrunnlag og prioritering av viktige infrastrukturtiltak.

Det ble god diskusjon og mange spørsmål fra salen. Spørsmålet «Hvem betaler og hvem får nytten» ble besvart med at alle får nytten, men alle må være med å betale.

Fagmøtet ga oss et innblikk i de planfaglige utfordringene i et komplekst planleggingslandskap ved større infrastrukturtiltak i by.