Fagmøte 25. april 2019: Riksveg 4 Trondheimsveien

Trondheimsveien er en av de eldste veiene i Oslo og stammer fra 1600 tallet. Veien var hovedinnfartsåre over Gjelleråsen fra nord og ble firefelts vei på 50-tallet.

Hvilke planer foreligger for veien i dag og hva skal til for at nye kollektivtiltak og mer miljøvennlig transport kan prege veiutformingen fremover?

Les videre…