Fagmøte 25. april 2019: Riksveg 4 Trondheimsveien

Trondheimsveien er en av de eldste veiene i Oslo og stammer fra 1600 tallet. Veien var hovedinnfartsåre over Gjelleråsen fra nord og ble firefelts vei på 50-tallet.

Hvilke planer foreligger for veien i dag og hva skal til for at nye kollektivtiltak og mer miljøvennlig transport kan prege veiutformingen fremover?

For program og påmelding, se her.

Sted: Ingeniørenes Hus, 4,. etasje, Kronprinsensgate 17, Oslo.
Tid: 16:30-19:00
Generalforsamlingen er i forkant av fagmøtet, kl. 16:00.

Fagmøtet er arrangert av Norsk veg- og trafikkfaglig forening i samarbeid med Tekna Oslo avdeling og Polyteknisk forening.

Vel møtt!