Generalforsamling NVTF den 26. april i Oslo

NVTF avholder generalforsamling den 26. april kl 1530 i Oslo. Stedet er Ingeniørenes Hus og gjennomføres i forkant av NVTF Østlandets faglige arrangement «Samferdsel Reloaded».

Det er høy aktivitet i foreningens avdelinger som har hovedseter i Trondheim, Bergen og Oslo. Medlemstallet er stabilt, økonomien er tilfredsstillende og samarbeidet med TU Media om Våre Veger er videreutviklet. Det er blant hovedsakene i foreningens årsmelding for 2017.

Saksliste:

  1. Møtet settes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Årsberetning 2017 (vedlegg 1)
  6. Regnskap 2017 (vedlegg 2)
  7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 (vedlegg 3)
  8. Budsjett 2018 (fremlegges i møte)
  9. Innkomne saker
  10. Valg

Innkalling med saksunderlag er vedlagt artikkelen.