Trafikksimuleringsmodell for Trondheim – fagmøte 10. april

NVTF Midt-Norge arrangerer fagmøte i samarbeid med NTNU Trafikkteknisk senter videreutdanning kurs Trafikkmodeller og ITS. Tema er anvendelsesområder for AIMSUN-modell for Trondheim.

Børge Bang fra Statens Vegvesen skal presentere modellutvikling, status og mulige anvendelsesområder for AIMSUN-modell for Trondheim.

Tre pågående masteroppgaver fra NTNU som tar AIMSUN i bruk skal også presenteres av studentene (ti minutter hver):

  • Sindre Lindheim-Minde: Modellering av flaskehalser med utgangspunkt i strekningen Granåsen-Tonstadkrysset.
  • Sturla Hauss Maltby / Markus Metallinos Log: Modellering av nye kryssløsninger og nye løsninger for venstresving
  • Silje Ådland Riise / Lena Holte: Modellering av fotgjengere og deres effekt på trafikkavvikling

Praktisk info: Kart for møtelokalet: https://s.mazemap.com/2EgypCO

Tid: Tirsdag 10. april kl 14:15-16:15.
Sted: Sverres Gate 10, NTNU Kalvskinnet (Rom A237)
Påmelding:  Sendes til nvtf@tekna.no snarest og innen tirsdag 10. april kl 1000.