skjematest

Kontingentsatser for 2022:

Personlig medlem: Kr 320,- (inkl abonnement på Våre Veger)

Studentmedlem: Kr 0,- (inkl abonnement på Våre Veger)

Bedrifter:

  • Bedrifter med færre enn 30 ansatte:  kr 1.500,- pr. år
  • Bedrifter med 31 – 100 ansatte:             kr 2.500,- pr. år
  • Bedrifter med fler enn 100 ansatte:    kr 3.500,- pr. år

Personlig medlemskap

Bedriftsmedlemskap