Innfartsparkering – riktig virkemiddel for nullvekstmålet?

Byene vokser og arealet rundt knutepunktene er attraktive med tanke på fortetting. Hvilken rolle spiller innfartsparkering for mobiliteten i de hurtigvoksende byområdene rundt knutepunktene?

Parkeringsmuligheter har stor effekt på bilbruk, og kommunene har stor mulighet til å regulere dette.

  • Men hvordan benytter kommunene mulighetsrommet og oppdatert kunnskap innen fagområdet?
  • Er innfartsparkering i det hele tatt riktig retning å gå eller er det i selve verket et sløseri på attraktiv mark rundt knutepunkter som ikke påvirker klimagassutslippene i riktig retning?

Innlegg fra:

  • Njål Nore v/Akershus Fylkeskommune
  • Petter Christiansen v/Transportøkonomisk institutt
  • Brukerorganisasjon

Arrangører: NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Les mer og last ned presentasjonene >>