Innfartsparkering – riktig virkemiddel for nullvekstmålet?

Byene vokser og arealet rundt knutepunktene er attraktive med tanke på fortetting. Hvilken rolle spiller innfartsparkering for mobiliteten i de hurtigvoksende byområdene rundt knutepunktene?
Parkeringsmuligheter har stor effekt på bilbruk, og kommunene har stor mulighet til å regulere dette.
  • Men hvordan benytter kommunene mulighetsrommet og oppdatert kunnskap innen fagområdet?
  • Er innfartsparkering i det hele tatt riktig retning å gå eller er det i selve verket et sløseri på attraktiv mark rundt knutepunkter som ikke påvirker klimagassutslippene i riktig retning?

Program:

Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo
Njål Nore, Akershus Fylkeskommune

Hvem bruker innfartsparkering og hva påvirker etterspørselen?
Petter Christiansen, Transportøkonomisk institutt

Innfartsparkering, mobilitet og miljø
Christer Tonheim, NAF

Arrangører: NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.