Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

Åpent fagmøte om målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by.

I Oslopakke 3 planlegges det byggestart av Manglerudprosjektet i perioden 2023-2027 og Statens vegvesen har startet opp planarbeidet.

Prosjektet innebærer store endringer av infrastrukturen i Sørkorridoren/Nedre Groruddalen og planleggingen står overfor flere dilemmaer.

  • Hva planlegges i prosjektet og hva gjør dette for og med byen?
  • Hva er kommunens behov og forventninger til prosjektet?
  • Hvordan må det planlegges for å ivareta ønsket byutvikling?
  • Hvordan besvares målsettingene om nullvekst i byens biltrafikk?
  • Hva åpnes det for av muligheter for byutvikling og hva legges det opp til for utvikling av miljøvennlig transport?
  • Bør tungtransporten prioriteres, i så fall hvordan?
  • Får en fram samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet av prosjektet?

Innledere:

Prosjektleder Ingun Risnes fra Statens vegvesen
Seniorark Elin Hoff Johansen og Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Fagmøtet blearrangert av NVTF Østlandet i samarbeid med Tekna Oslo og PF Samferdsel.