Bilfritt byliv

Oslo sentrum skal bli (nesten) bilfritt med raske skritt fram mot 2019. Hva betyr dette for nyttetrafikken og kjøremønsteret?
NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 24. oktober 2017. Presentasjonene kan du laste ned her.

Program:

Hva betyr Bilfritt byliv for trafikken som betjener byen?
Hvordan løses tilgjengelighet og parkering for vare- og tjenestetransporter?
v/ Harald Dalen (Bymiljøetaten) og Sara Polle (Sweco)

Områderegulering gater og byrom i sentrum
v/ Stein Kolstø (Plan- og bygningsetaten)

Hva er utfordringer og muligheter for sentrums næringsliv?
– Næringslivets behov og forslag om infrastruktur og mobilitet for å styrke bylivet i sentrum
v/ Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening