Bilfritt byliv – fra teori til praksis

Oslo sentrum skal bli (nesten) bilfritt med raske skritt fram mot 2019. Hva betyr dette for nyttetrafikken og kjøremønsteret?
NVTF Østlandet inviterte til fagmøte den 24. oktober.  

  • Hvordan løses tilgjengelighet og parkering for nødvendige vare- og tjenestetransporter?
  • Hvordan løses tilgjengelighet og parkering for nødvendige vare- og tjenestetransporter?
  • Hvor flyttes biltrafikken og hvilke utfordringer gir dette?
  • Hvordan kan næringslivet selv bidra for å bygge opp om bilfritt byliv?
  • Hva forteller de første brukerundersøkelsene?

Program:

17.00  NVTF ønsker velkommen

17.10  Hva betyr Bilfritt byliv for trafikken som betjener byen?
Hvordan løses tilgjengelighet og parkering for vare- og tjenestetransporter?
v/ Harald Dalen (Bymiljøetaten) og Sara Polle (Sweco)

17.40  Områderegulering gater og byrom i sentrum
v/ Stein Kolstø (Plan- og bygningsetaten)

18.55  Hva er utfordringer og muligheter for sentrums næringsliv?
Næringslivets behov og forslag om infrastruktur og mobilitet for å styrke bylivet i sentrum
v/ Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening

18.10  Diskusjon i plenum

 

Presentasjonene fra fagmøtet finner du her >>