Bergen 8. mars: Omvisning på biogassanlegget i Rådalen

Biogassanlegget i Bergen er bygget som et sentralt slambehandlingsanlegg for renseanleggene i Bergen kommune. Med dette anlegget er Bergens største løft for vannmiljøet i ferd med å fullføres.

Ikke bare får vi en renere fjord, men vi vil også få utnyttet slamavfallet på en best mulig måte ved å produsere miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser.

Representanter fra Bergen Vann vil vise biogassanlegget.
Presentasjon av anlegget og bruken av biogass som drivstoff for busser.

Lett bevertning ved ankomst anlegget. Deretter innledninger og omvisning.

Praktiske opplysninger:

Oppmøte ved Lagunen Bussterminal, kl. 1600
– Buss til anlegget – Fanaveien 217
– Tilbake til Lagunen ca. kl. 1830

Ekskursjonen arrangeres i samarbeid mellom NVTF Hordaland og Tekna Bergen.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Bergen kommune >> 

Gå til mer informasjon og påmelding >>