Studiestipend våren 2017 – både NVTF og NVF

NVTF er medlem i Nordisk vegforum (NVF) som nylig kunngjorde informasjon om studiestipend med søknadsfrist 1. april. NVTF har også sin egen ordning med støtte til studentoppgaver. Vi har valgt å sette søknadsfrist nært NVF sin slik at studenter kan vurdere å søke begge steder med tilnærmet samme søknad.

NVTF studiestipend – søknadsfrist 2017 er 20. mars

NVTF støtter opp under aktivt rekrutteringsarbeid til vei- og trafikkfagene. Studenter tilknyttet slike studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. NVTF gir økonomisk støtte til studierelaterte aktiviteter som bygger opp om foreningens mål og virke.

Stipendordningen legger spesiell vekt på at tema/oppgaven er:

  • Framtidsrettet
  • Kreativ
  • Har nytteverdi i bransjen

Søknader behandles av styret i NVTF – hvordan søke?

Om NVF’s stipend – søknadsfrist 2017 er 1. april

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.Stipend tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipend tildeles ikke til kongressreiser.
Hvordan søke studiestipend fra NVF?