Heldags ITS-seminar i Trondheim 9. mars

NTNU Trafikkteknisk senter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet arrangerte heldags ITS-seminar torsdag 9. mars. NVTFs medlemmer var invitert til å delta. 

 

Tema fra programmet var:

 • Innledning og ITS oversikt
 • ITS og trafikksikkerhet
 • Kjøretøyteknologi og førerstøttesystemer
 • Reisetidsinformasjon
 • Co-operative systemer (SMITS, EU)
 • RSI og NordicWay
 • Google lokaliseringsdata
 • DataInn
 • Personvern og ITS
 • Traffic Light Assistant
 • Avslutning og oppsummering

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig og kan lastes ned >>