Fagmøte 15. mars: Ny T-banetunnel gjennom Oslo

Mye graving – er det verdt det?
NVTF Østlandet gir deg en oppdatering av planarbeidet og du får kjennskap til hva som kreves for å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

En ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum seilet opp som et nødvendig infrastrukturtiltak for den fremtidige kollektivbetjeningen i KVU Oslonavet. Utredningsbehov vedrørende trasévalg og lokalisering av stasjoner konkretiseres nå gjennom pågående arbeid med planprogram.

Innledere:

  • Om prosjektet Ny T-banetunnel gjennom Oslo
    v/prosjektleder Borghild Bay, Ruter
  • Jernbanedirektoratets foreløpige interesse og vinkling i prosjektet
    v/sjefingeniør Nina Tveiten, Bane NOR

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Presentasjonene kan du laste ned her >>