Automatisk håndheving av regler = overvåking?

Må det være likhetstegn mellom overvåking og automatiske systemer som kan bidra til effektiv håndheving av regler? Det er mange hensyn å ta når man skal ta i bruk kontroll som virkemiddel for å håndheve regler.

Blant innlederne er Arild Ragnøy og Atle Årnes som begge vil bringe oss inn i en verden av dilemmaer og avveininger mellom samfunnsmål versus individets rettigheter.

For eksempel..

Hvorfor skal vi akseptere individets frihet til å kunne bryte samfunnets regler i trafikken?

Dagens automatiske håndheving av regler (f eks fotoboksene langs veien) kan antakelig brukes innenfor andre deler av trafikkområdet. Dreier det seg bare om å innskrenke frihet eller kan man tenke at det dreier seg like mye om å gi mer rom for frihet?

Victoria Fara vil introdusere noen av problemstillingene Oslo kommune vil gjøre erfaringer med når de starter opp pilotprosjektet STOR i 2019.

Skal storebror se oss? Fagmøte i Oslo den 5. november >>