Nytt styre og leder i NVTF

Liv Nordbye ble valgt til styreleder i generalforsamling den 26. april. Hun overtar etter Helge Jensen som heldigvis fortsatt deltar i styrearbeidet og dermed bidrar med kontinuitet etter mange år som NVTF’s frontfigur.

Liv har allerede markert seg med tydelige budskap på vegne av foreningen gjennom veier24 og sosiale medier. Med støtte fra styret, og i samarbeid med Tekna, heiser hun flagget for at fagstemmen må komme klarere fram. Hun vil jobbe for at faglig integritet settes på agendaen når vi skal håndtere dilemmaer som knyttet til utvikling av infrastruktur for samferdsel.

De øvrige i styret er Lars Ole Ødegaard,  Thomas Potter, Elin Øvren, Hans-Jörg Schneidt og Helge Jensen.

Hils på Liv i veier24.no >>