Nye reisevaner i Koronabyen

NVTF Østlandet har i høst satt sammen en møteserie i to deler med tema koronabyen. I det første er vi nysgjerrige på nye reisevaner i to byer som har håndtert koronakrisen på hver sin måte – Oslo og Stockholm.

En ting er myndighetenes regulering og oppfordring til ikke å bruke kollektivtransport. Noe annet er om endringer skyldes dette alene, eller om det også er andre tiltak som virker inn på reisevanene våre. F eks er endringer i arbeidstid, barnas skole- og fritidstilbud og bruk av hjemmekontor vesentlige faktorer i dette bildet.

I det første møtet den 16. november opplevede vi tre svært engasjerte innledere til å hjelpe oss med faktagrunnlaget:

  • Kaushik Jayasayee (SINTEF Industri)
  • Bernt Reitan Jenssen (Ruter)
  • Björn Öhman (WSP Sverige).

Etter foredragene var det rom for faglig diskusjon og spørsmål til foredragsholderne via chat.

Opptak fra sendingen den 16. november er tilgjengelig   >> via denne lenken. (fra start –  hopp frem til 3 minutter ut i sendingen)

Arrangement nr to i serien om koronabyen arrangeres digitalt den 1.desember og har som tema Koronabyen – den nye hverdagen.

De digitale fagmøtene gjennomføres ved hjelp av teams, og påmeldte deltakere får tilsendt lenke i forkant av sendingene.