NVTF Vestland – Skyss med nye billetteringslønsinger

I etterkant av årsmøte i NVTF Vestland den 3. juni holder Skyss et faglig innlegg om sitt arbeid med nye billetteringsløsninger.

Årsmøte den 3. juni kl 1600

Saksliste:

  1. Møtet settes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Årsberetning 2018 – 2020
  5. Regnskap 2018 – 2020
  6. Budsjett / aktivitetsplan 2021
  7. Valg

Faglig innlegg

Kari Steinsland, leder for Skyss Mobilitetstjenester, forteller om deres arbeid med bruk av forskjellige salgskanaler og et fremtidig billetteringssystem for Vestland.

Tilgang til digitalt møte

Lenke til det digitale møtet via denne lenken >>