NVTF ØSTLANDET, ÅRSMØTE 2020

NVTF Østlandet avholder årsmøte tirsdag 19. mai kl. 17:00. Styret har fattet vedtak om at årsmøtet gjennomføres digitalt.

Medlemmer må derfor melde seg på for å få tilsendt lenke til web-møtet.

Dato: 19. mai 2020
Klokkeslett: 17:00
Webmøte Teams. Invitasjonslenken blir sendt ut etter påmelding.
Påmelding til: chi.kwan.kwong@ruter.no innen 15. mai 2020

Innkalling følger vedlagt på siden her. Øvrige saksdokumenter blir tilgjengelig via denne websiden en uke før møtet.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder
2. Årsmelding 2019
3. Regnskap 2019
4. Revisjonsberetning 2019
5. Innmeldte saker
6. Program for 2020, herunder budsjett 2020
7. Valg