NVTF Midt-Norge 27. mai – fagforedrag og årsmøte

NVTF Midt-Norge gjennomfører sitt årsmøte digitalt den 27. mai. I forkant av årsmøtet blir det fagforedrag om sykkelekspressvei øst i Trondheim.

Faglig innlegg kl 1400

Miljøpakken og private utbyggere skal bygge sykkelekspressveg fra sentrum til Ranheim. Første etappe går fra den nye Leangbrua/Bromstadvegens forlengelse til Arkitekt Ebbels veg.

  • Torstein Ryeng fra Statens vegvesen forteller mer om planene for prosjektet.

Fagmøtet er gjennomført og presentasjon/opptak blir tilgjengelig snarlig.

Lenke til årsmøtet finner du nedenfor sakslisten.

Saksliste årsmøte NVTF avdeling Midt-Norge:

  1. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å skrive under protokollen
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Godkjenning av budsjett
  6. Valg
  7. Oppnevne valgkomité for 2022.
  8. Innspill til videre arbeid i styret i NVTF og tips til program for høsten 2021 og våren 2022.
  9. Eventuelt

Med hilsen:
Knut S. Forsmark
Leder NVTF avd. Midt-Norge

Saksdokumentene til årsmøtet finner du vedlagt artikkelen.

Lenke til det digitale møtet >>