NVTF Midt-Norge 9. juni i Trondheim – sosialt og årsmøte 2022

NÅ er muligheten atter kommet for å møte likesinnede, prate fag, gjøre en forskjell og kose seg 😀😀

Vi møtes på Habitat kl 16

NVTF Midt-Norge inviterer til sosialt treff i forbindelse med årsmøte den 9. mai som avholdes på Habitat hvor det blir servert MAT OG DRIKKE.

Påmelding sendes til knufor@trondelagfylke.no

Ta kontakt på knufor@trondelagfylke.no for spørsmål angående årsmøtet.

Saksliste årsmøte NVTF avdeling Midt-Norge:

  1. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å skrive under protokollen
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av årsmelding
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Godkjenning av budsjett
  6. Valg
  7. Oppnevne valgkomité for 2023.
  8. Innspill til videre arbeid i styret i NVTF og tips til program for høsten 2022 og våren 2023.
  9. Eventuelt

Med hilsen:
Knut S. Forsmark
Leder NVTF avd. Midt-Norge

Saksdokumentene til årsmøtet finner du vedlagt artikkelen.