Koronabyen – den nye hverdagen

Det er mye snakk om hvordan tilværelsen vår blir påvirket av pandemitilstanden vi er midt oppe i. Situasjonen akkurat her og nå er viktig, men det finnes også mange betraktninger om hvordan koronaperioden vil prege utviklingen fremover. Vil det f eks påvirke byutviklingen?

I høst har vi i regis av NVTF Østlandet en møteserie i to deler med tema «koronabyen». Den 16. november hadde vi første møte der vi fikk vite litt om hvordan reisevanene endret seg i Oslo sammenlignet med Stockholm. Den 1. desember går vi nærmere inn på den nye hverdagen.

Hvordan kan pandemien påvirke byutviklingen ved blant annet bruk av hjemmekontor?

Innledere

  • Peter Austin, Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune
  • Susanne Nordbakke, Transportøkonomisk institutt

Etter foredragene er det rom for faglig diskusjon og spørsmål til foredragsholderne via chat funksjon.

Lenke sendes i forkant til påmeldte – >> gå til påmelding >>

Rett før møtet starter rekker vi ikke sende ut lenke. Da kan du gå direkte til møtet via denne lenken >>