Generalforsamling 2022 den 22. juni

NVTF avholder generalforsamling den 22. juni kl 15:30 i Ingeniørenes Hus

Dato: 22. juni 2022
Sted/tid: Ingeniørenes hus klokken 15:30.
Påmelding til: nvtf@tekna.no innen 21. juni 2022

Saksliste:

  1. Møtet settes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Årsberetning 2021
  6. Regnskap 2021
  7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
  8. Budsjett 2022 (fremlegges i møte)
  9. Innkomne saker
  10. Valg