Generalforsamling 2021 den 10. juni

NVTF avholder generalforsamling den 10. juni kl 15:30. Møtet gjennomføres digitalt ved bruk av løsningen Microsoft Teams. Informasjon om saksdokumenter, påmelding mv legges ut i uke 21.

Dato: 10. juni 2021
Klokkeslett: 15:30
Webmøte på Teams. Invitasjonslenken blir sendt ut etter påmelding.
Frist for innmelding av saker: Tirsdag 18. mai (sendes sekretariatet nvtf@tekna.no)
Påmelding til: nvtf@tekna.no innen 8. juni 2021

Saksliste:

  1. Møtet settes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Årsberetning 2020
  6. Regnskap 2020
  7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2022
  8. Budsjett 2021 (fremlegges i møte)
  9. Innkomne saker
  10. Valg