Generalforsamling 2020 den 27. mai

NVTF avholder generalforsamling den 27. mai kl 16:00. Møtet gjennomføres digitalt ved bruk av løsningen Microsoft Teams. Informasjon om saksdokumenter, påmelding mv legges ut i uke 20.

Innkalling med saksunderlag er vedlagt artikkelen. Påmelding via e-post til nvtf@tekna.no senest den 26. mai kl 1200. Påmeldte får tilsendt lenke til det digitale møtet.

Det er høy aktivitet i foreningens avdelinger som har hovedseter i Trondheim, Bergen og Oslo. Medlemstallet er stabilt, økonomien er tilfredsstillende og samarbeidet med TU Media om Våre Veger er ivaretatt. Det er blant hovedsakene i foreningens årsmelding for 2019.

Saksliste:

  1. Møtet settes
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Årsberetning 2019
  6. Regnskap 2019
  7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
  8. Budsjett 2020 (fremlegges i møte)
  9. Innkomne saker
  10. Valg