Trafikk og reisevaner

Nullvekstmålet, trafikkreduksjon for biltrafikk på 20 % innen 2019 og sykkelandel på 25 % innen 2025 er konkrete målsetninger som lar seg måle. Men hvordan vet vi at vi er på riktig vei? Hvilke datakilder har vi å spille på? Kan tradisjonelle datakilder som trafikktellinger og reisevaneundersøkelser gi oss de svarene vi er ute etter? Hvilke datasett kan vi sette sammen for å få bedre og ny kunnskap om trafikk og reisevaner? Dette er viktige spørsmål som ble prøvd besvart på fagmøtet, hvor NVTF inviterte fagfolk og eksperter med greie på trafikktall og våre reisevaner.

Innledere:

 • Hvilken data har vi og hvordan bruker vi dem?
  Oskar Kleven, prosjektleder NTP Transportanalyse og samfunnsøkonomi/Vegdirektoratet
 • Reisevanedata: Hvilke typer analyser kan vi gjøre og hvordan kan vi koble RVU med andre datasett for å få ny kunnskap?
  Fredrik Gregersen, Transportøkonomisk institutt
 • Bruk av data til å følge opp mål: Oppfølging av målene i Oslopakke
  Kyrre Gran, Oslopakke 3 sekretariatet
 • Bruk av data til å sette opp mål: Nasjonale og lokale mål for sykling
  Erik B. Lunke, Transportøkonomisk institutt

Du kan laste ned presentasjonene her.

Fagmøtet ble arrangert av NVTF Østlandet i samarbeid med Tekna Oslo og Polyteknisk forening.