Samferdsel reloaded

Regjeringen har lagt 100 millioner i premiepotten for å få fylkeskommuner og Oslo kommune til å foreslå konkrete og kreative forslag til grønne mobilitetstjenester. Dette var bakteppet for fagmøte som NVTF Østlandet arrangerte 26. april 2018.

Tematisk innretning

RUTER, Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen har dannet et felles mobilitetsprosjekt som fremmer samarbeid og gode mobilitetsløsninger på tvers av ansvarsområder.

  • Hvordan forbereder offentlige og private aktører seg til å ta i bruk ny teknologi?
  • Hva skal til for å gå fra innovative løsninger til praktisk anvendelse?

Fagmøtet ga en oppdatering på hvordan private og offentlige aktører kan bane vei for nye mobilitetsløsninger og erfaringutveksling fra ferske pilotprosjekter.

Innledere:

  • Tine Marthinus, Prosjektleder Smartere Transport i Osloregionen, Statens vegvesen Region øst
  • Claes Kanold, Leder mobilitetstjenester, RUTER
  • Hallvard Bratberg, direktør privatmarkedet, USBL
  • Paal Aamaas, prosjektleder Kapasitetsløftet autonomi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Fagmøtet ble streamet og du kan se hele opptaket her >>