Dele på bilen – hvordan kan det påvirke våre reisevaner?

NVTF’s «båttur» gikk på skinner i år – bokstavelig talt! Vi startet kl. 17 med fagmøte i Sporveismuseet på Majorstua. Etter foredraget tok veterantrikken oss til Oslos sommergater med servering og sosial mingling om bord.

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten.

Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring. Det har imidlertid vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil og samkjøring på reisen.

Hvilke muligheter kan dette åpne for i transportsektoren?
Kan vi utnytte kapasiteten i vegnettet bedre?
Kan vi redusere bilholdet?
Kan vi redusere arealbehovet til parkering?
Er dette veien til et mer bærekraftig transportsystem eller bare en ny form for svart økonomi?
Vi debatterte ikke skatt og økonomi, men hadde fokus på potensialet for bedre utnyttelse av transportsystemer og arealer.

Vi utfordret Jenny Skagestad, rådgiver på transport i Zero, til å si litt om hvordan økt bruk av samkjøring og bildeling kan bli viktige tiltak på veien mot lavutslippssamfunnet. Det var anledning til spørsmål fulgt av en kort debatt i tilknytning til innlegget.