Byvekstavtale for Oslo og Akershus

NVTF Østlandet inviterte til en oppdatering og debatt rundt sikring av arealbruk som støtter opp mot et miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene. Osloområdet står overfor den største veksten og de høyeste ambisjonene for reduksjon av biltrafikken.

Innledere:

 • Hvordan kan vi sikre balansert areal- og transportutvikling rundt hovedstaden?
  Thomas Tvedt, fylkesdirektør Akershus fylkeskommune
 • Hvordan vil Oslo bidra til at målene nås uten at det går på bekostning av mobilitet og god bomiljøkvalitet?
  Ellen-Christine Koren, byrådsavdelingen Oslo kommune
 • Hvilke planer og handlingsrom er det for fremtidsrettede mobilitetsløsninger gjennom Oslopakke 3-avtalen?
  Terje Rognlien, sekretariatsleder Oslopakke 3
 • Er bymiljøavtaler egnet til å styre utviklingen? Innledning til debatt.
  Anders Tønnesen, Transportøkonomisk institutt

Fagmøtet ble arrangert av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.