10 år med Skyss – et tilbakeblikk og tanker om fremtiden

Skyss ble opprettet i november 2007 og organiserer nesten all kollektivtransport i Hordaland, etter et budsjett som politikere vedtar. Skyss har ansvar for å sette i verk vedtatte strategier og tiltak for å nå de politiske målene for kollektivtrafikken i fylket. Dette var utgangspunktet for fagmøte i Bergen den 18. oktober 2018.

Beskrivelse

Skyss har også som oppdrag å bidra til forbedring og videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket.

  • Hva har Skyss oppnådd siden november 2007?
  • Hva kan vi forvente av Skyss og kollektivtransport i fremtiden?
  • Hvordan har situasjonen endret seg fra operatørens ståsted?

Konstituert direktør i Skyss og leder avdeling trafikktilbud, Målfrid Vik Sønstabø, ga en orientering om aktivitetene og resultater fra 2007 og til i dag og informasjon om hva som kan forventes i de neste årene.

Konsernsjef i Tide AS, Roger Harkestad, fortalte om de endringene bussoperatører har opplevd siden etablering av Skyss i 2007 og forventningene bransjen har for fremtiden.

Foredragene kan du laste ned fra siden her.

I tillegg ble det henvist til en rapport som Vista Analyse har utarbeidet for NHO Transport >>